ข่าว สคบ. จำนวน 4 เรื่อง


1. เรื่องธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไรดี? กับกฎหมาย PDPA
2. เรื่องแนะหลักแก้เหตุฉุกเฉินบนท้องถนน...ลดเสี่ยงอันตราย
3. เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect plus)
4. เรื่องใช้รถอย่างไรให้ปลอดภัย ประหยัดน้ำมัน

( DOWNLOAD เอกสาร )