ข่าว สคบ. เดือนมิถุนายน  2565  จำนวน 2 เรื่อง

1. รู้ก่อน ช้อปอัญมณีผ่านทางออนไลน์

2. เลือกใช้คาร์ซีทที่ได้มาตรฐานและใช้งานอย่างถูกวิธี

(DOWNLOAD)