เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

 

 

 

ข่าว สคบ. เดือนมิถุนายน 2565  จำนวน 2 เรื่อง

1. เรื่อง 5 ข้อต้องรู้... ก่อนซื้อรถมือสอง

2. เรื่องรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา

(DOWNLOAD)

© 2022 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการพัฒนา.