เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

 

 

 

 

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(Download)

© 2022 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการพัฒนา.