‘ดร.สาธิต’ หนุนสถานศึกษาร่วมโครงการ ‘ก้าวท้าใจ’ หวังเด็กวัยเรียน วัยรุ่น มีสุขภาพแข็งแรง


            วันนี้ (12 กันยายน 2565) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ก้าวท้าใจในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมี นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ได้แก่ จังหวัดระยอง เขตสุขภาพที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง) ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี และเครือข่ายร่วมงานเปิดตัวกิจกรรม

        ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการสร้างให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีด้วยการออกกำลังกาย กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี ด้วยการให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ (Health Model) ร่วมกับการนำเทคโนโลยีแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ มาใช้ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยได้รับผลตอบรับที่ดี มีผู้เข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจทั้งหมดประมาณ 4.8 ล้านคน ซึ่งกิจกรรมก้าวท้าใจยังคงขยายผลไปทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยเรียนวัยรุ่นที่ต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ

          “ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่ปี 2563 ทำให้สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนนักเรียนในรูปแบบออนไลน์ ส่งผลให้เด็กไทยมีกิจกรรมทางกายเพียงพอลดลง จากร้อยละ 24.4 เหลือเพียงร้อยละ 17.1 เนื่องจากเด็กมีพฤติกรรมเนือยนิ่งเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการเรียนออนไลน์ และการเคลื่อนไหวร่างกายที่ลดน้อยลง แต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย มีการผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น ทำให้สถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายเพียงพอในปี 2564 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24.2 ดังนั้น การกระตุ้นให้เด็กมีกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันขับเคลื่อน ซึ่งขณะนี้โครงการก้าวท้าใจได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม โดยการลงทะเบียนและเก็บสะสมแต้มสุขภาพ Health Point ผ่าน Line ID @thnvr เพื่อสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมที่มีความท้าทายในการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น และยังสามารถสะสมแต้มสุขภาพ เพื่อแลกรับของรางวัลได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

            ทางด้าน นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เด็กวัยเรียนวัยรุ่นควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนัก จนรู้สึกเหนื่อยหรือหอบ สะสมอย่างน้อยวันละ 60 นาทีทุกวัน (สะสมต่อเนื่อง 10 นาทีขึ้นไป) หลากหลายรูปแบบ เช่น เต้นแอโรบิก วิ่ง ปั่นจักรยาน กระโดดเชือก เล่นกีฬา ซิทอัพ ดันพื้น และยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เป็นต้น ซึ่งการออกกำลังกายช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรง สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย ส่งผลให้เซลล์สมองแข็งแรงมากขึ้น ทำให้การเรียนรู้และความจำดีขึ้น มีสมาธิ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จิตใจแจ่มใส ช่วยผ่อนคลายความเครียด อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงของมวลกระดูกซึ่งมีผลต่อความสูง ควบคู่กับการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ จะทำให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีสุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรง สูง สมส่วน โดยปัจจุบัน ก้าวท้าใจมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 500,000 คน ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 ได้กำหนดเป้าหมายการให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ จำนวน 1,000,000 คน

***

 กรมอนามัย / 12 กันยายน 2565


 จากหน่วยงาน : กรมอนามัย  เปิดดู 55 view
 วันที่ประกาศข่าว : 12 กันยายน 2565 เวลา 14:34 น.