เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

 

 

 

 

วิดีโอความรู้เพื่อสุขภาพ โรคไต

 

EP1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคไต

 

EP2 โรคไตเรื้อรังเเละทางเลือก

 

EP3 การล้างไตทางช่องท้อง

 

EP4 อาการผิดปกติจากการทำพีดีและการแก้ไขเบื้องต้น

 

EP5 อาหารและโภชนาการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

 

 

© 2022 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการพัฒนา.