ทำไมเสียชีวิตขณะวิ่ง

จากกรณีที่มีนักวิ่งมาราธอนเสียชีวิตขณะวิ่ง เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และนักวิ่งทั้งหลายจะป้องกันอย่างไรให้วิ่งได้อย่างปลอดภัย! มาฟังคุณหมอโรคหัวใจอธิบายชัดๆ อ. นพ.ธัชพงศ์ งามอุโฆษ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล