สำหรับผู้รับบริการ ติดต่อ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล

เพื่อให้สแกนบัตรประจำตัวประชาชน

ในการขอรับ ยูสเซอร์ (user) และรหัสผ่าน (password)

วิธีใช้งาน

1. ให้ตัดการเชื่อมต่อไวไฟ ของโทรศัพท์มือถือ
2. เชื่อมต่อไวไฟของโทรศัพท์มือถือใหม่ เลือก hotspot คือ MOPH-WIFI

moph wifi

 

3. จะมีหน้าใช้งานอินเทอเนท(web brower) เพื่อให้ใส่ ชื่อผู้ใช้(user) และรหัสผ่าน(password) 

moph wifi01
4. ใส่ชื่อผู้ใช้ (user) และรหัสผ่าน (password) ที่ได้รับมา แล้วกดปุ่มเข้าสู่ระบบ

5. เข้าใช้งานได้