บริการลงทะเบียนระบบเครือข่ายไร้สาย TOT Wi-Fi / TOT HotSpot

แต่ประมาณเดือน พ.ย.56 TOTได้มีการปรับเปลี่ยนระบบ ICT Free WiFi by TOTใหม่ จึงทำให้ Username ที่ลงทะเบียนดังกล่าวข้างต้นมาใช้งานระบบใหม่ไม่ได้ ดังนั้นหากจะลงทะเบียนใช้งาน ต้องจับสัญญาณของICT Free WiFi by TOT ให้ได้ก่อน จึงจะได้หน้าลงทะเบียนแบบใหม่ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดพร้อมรูปตัวอย่างข้างล่างนี้

1. เมื่อทำการจับสัญญาณ WiFi แล้ว และที่ wifi ขึ้น Connected หมายความว่าได้ IP Addressจากระบบแล้ว ก็ทำการเปิด web browser โดยเปิดเว็บอะไรก็ได้เราก็จะได้หน้า เข้าสู่ ICT Free WiFi  Click here to Login

2. ทำการคลิก เข้าสู่ Free WIFI

3. หากยังไม่มียูสเซอร์เนม (username) หรือรหัสผู้ใช้  ให้  เข้าเวปไซต์ ตามลิงก์ต่อไปนี้ http://register.totwifi.com/register.html

4. กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนตามรูปข้างล่าง (ท่านสามารถกำหนด Username และ Password ได้เองตามแบบฟอร์มข้างล่าง)

4.1 * รหัสผู้ใช้งาน (Username)   >>> อักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข จำนวน 6-10 ตัว ที่เราจำได้ง่าย

4.2 * รหัสผ่าน (Password)         >>> อักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข จำนวน 4-8 ตัว

4.3   ชื่อ (Firstname)                  >>> ชื่อของเรา ภาษาไทยหรือ อังกฤษ ก็ได้

4.4   นามสกุล (Lastname)          >>> นามสกุลของเราภาษาไทยหรือ อังกฤษ ก็ได้

4.5 * กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน

4.6   หมายเลขโทรศัพท์           >>> ใส่เบอร์โทรศัพท์ เช่น 0896583XXXX

        * หมายถึง ต้องมีการระบุข้อมูล

4.7   กดปุ่มยอมรับและลงทะเบียน

5. ยืนยันลงทะเบียนแล้ว ระบบก็จะแสดง รหัสผู้ใช้งาน(Username)และ รหัสผ่าน(Password) ตามที่เรากำหนด และเราก็สามารถ Login (ล็อคอิน) ใช้งานได้เลย

ที่มา : http://register.totwifi.com/register.html