เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

 

 

แนวทางการใส่อุปกรณ์ป้องกัน

PPE 001

 

PPE 002

© 2022 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการพัฒนา.