เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

 

 

 

9 ภาพเล่าจบ

 

โควิดสายพันธุ์ใหม่ ทำไมติดง่าย ป้องกันยากหรือเปล่า ???

9 pict 001

9 pict 002

9 pict 003

9 pict 004

9 pict 005

9 pict 006

9 pict 007

9 pict 008

9 pict 009

9 pict 010

© 2022 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการพัฒนา.