เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

 

 

 

ในตลาดคุณพลาดรับเชื้อ (โควิด)

 

จากอะไรได้บ้าง???

 

market 0001

market 0002

market 0003

market 0004

market 0005

market 0006

market 0007

 

© 2022 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการพัฒนา.