เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

 

 

 

คำแนะนำการปฏิบัติตนสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19

ที่เดินทางข้ามจังหวัดหรือกลับภูมิลำเนา

เพื่อทำการรักษาพยาบาลหรือกักตัว

Guidance on conduct for those traveling TEL

Guidance on conduct for those traveling across the province 001

 

Guidance on conduct for those traveling across the province 002

 

Guidance on conduct for those traveling across the province 003

 

Guidance on conduct for those traveling across the province 004

 

© 2022 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการพัฒนา.