การรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

คุณเสี่ยงรับเชื้อ (โควิด) จากอะไรได้บ้าง ????

 

การรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะในงานสังสรรค์ช่วงเทศกาลต่างๆ

เราต้องเจอกับผู้คนมากมายจึงมีโอกาสเสี่ยงรับเชื้อต่างๆ ได้โดยไม่รู้ตัว

เพื่อความปลอดภัยจึงควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกับคนหมู่มากในช่วงเวลานี้

แต่หากจำเป็น นอกจากการยกระดับ การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด การล้างมือก่อนรับประทาน

ใช้ช้อนกลาง และยังต้องระวังความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยเช่นกันที่สำคัญต้องอย่าลืม !

เช็คขอมูลข่าวสารอยู่เสมอเพื่อให้รู้ว่าตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงบ้าง


ปลอดภัยไม่พลาด : สวมหน้ากาก – ล้างมือ – เว้นระยะห่าง

dining with others 1

dining with others 2

dining with others 3

dining with others 4

dining with others 5