เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

 

 

 

 

โรงพยาบาลบางมูลนาก  

เลขที่  2  หมู่  9  ตำบลหอไกร  อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  66120

โทรศัพท์ : 056631131-2

โทรสาร : 056631131 ต่อ 103 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


bmnhos evening

 

 

แผนที่โรงพยาบาลบางมูลนาก 

 

 

mappp

พิกัด

: ละติจูด(เส้นรุ้ง-X) 16.040503 , 

ลองติจูด(เส้นแวง-Y) 100.351964  , 

UTM-Zone = 47

 

QR_CODE พิกัดนำทางมาโรงพยาบาล

 QRgeobmnhos

   

ข้อปฏิบัติเมื่ออยู่โรงพยาบาลบางมูลนาก

  1.   กรุณางดสูบบุหรี่และดื่มของมึนเมาในโรงพยาบาล
  2.   กรุณาอย่าส่งเสียงดังรบกวนผู้ป่วย
  3.   กรุณาอย่าทิ้งขยะลงบนพื้นและระเบียงตึก ควรทิ้งในถังขยะที่เตรียมไว้เท่านั้น
4.

กรุณาเข้าเยี่ยมผู้ป่วยตามเวลา 

เช้า 06.00 น. - 08.00 น. และเที่ยง 11.00 น. - 20.00 น.

 

การเฝ้าไข้

 1.  ผู้ที่เฝ้าผู้ป่วยต้องได้รับบัตรอนุญาตเฝ้าไข้
 2.  เตียงสามัญอนุญาติให้เฝ้าผู้ป่วยได้ 1 คน / เตียง
 3.  ผู้ป่วยหนักเฝ้าผู้ป่วยได้ 2 คน / เตียง
 4.  ห้องพิเศษเฝ้าผู้ป่วยได้ 2 คน / เตียง

 

 

เบอร์โทรภายในโรงพยาบาลบางมูลนาก

 0 ประชาสัมพันธ์  140  ตึกผู้ป่วยหญิง (IPD1)  171  ห้องรองผู้อำนวยการ
 101  หัวหน้ากลุ่มบริหาร  141  งานประกันสุขภาพ  172  กิจกรรมบำบัด
 102  ห้องการเงิน บริหาร  145  ตึกผู้ป่วยชาย (IPD2)  200  งานผู้ป่วยนอก
 103  ห้องธุรการ - (Fax)  146  ห้องสมุด / กัลยาณมิตร  202  คลินิกเบาหวาน ความดัน
 104  ห้องประชุมสร้อยฟ้า  147  ห้องแผนงาน  203  งานเวชศาสตร์ (PCU) 1
 105  ห้องพนักงานขับรถ  148  ห้องแพทย์แผนไทย  204  ห้องประชุมราชาวดี
 110  ประชาสัมพันธ์  149  ห้องกายภาพบำบัด  222  ห้องผู้อำนวยการ
 111  ห้องบัตร  150  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล  230  จองวัคซีน covid-19
 115  ห้อง LAB  151  ตึกอุลิต 3  247  ศูนย์คอมพิวเตอร์
 116  ห้องจ่ายยาใน  152  ศูนย์ไตเทียม  260  ห้องหัวหน้างานประกัน
 117  ห้องการเงิน  ชั้นหนึ่ง  154  ห้องพัสดุ  303  คลินิคพิเศษ
 118  ห้องจ่ายยานอก  155  กลุ่มการพยาบาล  304  ห้องประชุมสุพรรณิการ์
 120  ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER  156  ห้องกลุ่มการพยาบาล  312  คลีนิกวัณโรค (วันจันทร์เช้า)
 121  ห้องทันตกรรม  160  คลังยาล่าง  316  งานเวชศาสตร์ (PCU) 2
 122  ห้องฝากครรภ์ ANC  161  ห้องพัสดุกลุ่มการฯ  317  ห้องหัวหน้า ICU
 123  ห้องคำปรึกษา  162  ห้องซักฟอก  318  ตึกพิเศษ (VIP) ชั้นล่าง
 124  ห้องเอ็กซเรย์ X-ray  163  โรงครัว  319  ตึกพิเศษ (VIP) ชั้นบน
 125  ห้องพักแพทย์  164  หน่วยจ่ายกลาง  320  ห้องหัวหน้า OR
 126  ห้องเวรเปล(หน้าห้อง ER)  165  ห้องซ่อมบำรุง  321  คลินิกวัณโรค TB
 130  ห้อง ICU  166  ป้อมยาม  (ด้านหน้า)  360  คลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา
 131  ห้องผ่าตัด OR   167  ป้อมยาม  (ด้านหลัง)    
 132  ห้องคลอด 1  168  คลังพัสดุงานบ้านงานครัว    
 133  ห้องคลอด 2  169  หัวหน้า  Supply    

 


TelEMS 

 

Tel covid

 

covid tel

Declaration of PATIENT'S RIGHTS

 

 

© 2022 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการพัฒนา.