bmnhos_front.webp
bmnhos_front.webp
bmnhos_opd.webp
bmnhos_opd.webp
bmnhos_new_building.webp
bmnhos_new_building.webp
bmnhos-into00-Edit.webp
bmnhos-into00-Edit.webp
previous arrow
next arrow

โคโรน่าไวรัส(covid-19)

Endemic disease.webp
Endemic disease.webp
Far_Away.webp
Far_Away.webp
HandWash.webp
HandWash.webp
eldergy_covid_1.webp
eldergy_covid_1.webp
Coronavirus vaccine reduces deaths in elderly by 41 times.webp
Coronavirus vaccine reduces deaths in elderly by 41 times.webp
no share.webp
no share.webp
ssj_phichit_stop_covid.webp
ssj_phichit_stop_covid.webp
previous arrow
next arrow
Endemic disease.webp
Far_Away.webp
HandWash.webp
eldergy_covid_1.webp
Coronavirus vaccine reduces deaths in elderly by 41 times.webp
no share.webp
ssj_phichit_stop_covid.webp
previous arrow
next arrow

ข่าวสาธารณสุข

Photodynamic Therapy in Periodontitis Patient

      Photodynamic Therapy in Periodontitis Patient   Photodynamic Therapy คือการรักษาด้วยแสง (phototherapy) แบบหนึ่ง ที่ใช้สารไวแสง (photosensitizing agent) ร่วมกับการฉายแสงจากแหล่งกำเนิดแสง เช่น เครื่องฉายแสง LED เพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาในเซลล์เชื้อโรคในเหงือก เช่นแบคทีเรียต่างๆ  วิธีนี้มีการวิจัยยื่นยันว่า สามารถทำลายเซลล์ที่ทำงานผิดปกติ และฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ จึงเป็นการรักษา ที่นิยมนำมาใช้ในการรักษาโรคเหงือก เนื่องจากมีประสิทธิภาพดี ปลอดภัย…
Readmore

ภาวะผู้นำผลสัมฤทธิ์ทางการพยาบาลไทย

      ภาวะผู้นำผลสัมฤทธิ์ทางการพยาบาลไทย ระหว่างวันที่ 17 – 19  สิงหาคม 2565   ผู้นํา (LEADER) คือ บุคคลที่มีอํานาจหรืออิทธิพลต่อผู้อื่นในหน่วยงาน ทั้งแง่ความคิด และพฤติกรรมการทํางาน มักเป็นเรื่องของตําแหน่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องวางแผน สั่งการ ดูแล กํากับ   นําทีมงาน ผู้นําทางการพยาบาล เช่น หัวหน้าพยาบาล   หัวหน้ากลุ่มงาน  หัวหน้างาน/ หัวหน้าหอผู้ป่วย   หัวหน้าทีม ภาวะผู้นํา :…

การบริหารจัดการทางการพยาบาลภายใต้การเกิดโรคอุบัติใหม่ : The Modern Nursing management in Emerging infectious Disease (EID)

      “การบริหารจัดการทางการพยาบาลภายใต้การเกิดโรคอุบัติใหม่ The Modern Nursing management in Emerging infectious Disease (EID)” วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2565             โรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious Disease : EID) เป็นโรคที่มีการระบาดเพิ่มมากขึ้นใน   ช่วง 20…

ประกาศยกเลิก การประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ประกาศยกเลิก การประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DOWNLOAD)  
Readmore

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 25  กุมภาพันธ์ 2565  ถึงวันที่  7  มีนาคม   2565 และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่   8  มีนาคม  2565 …

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  ถึง 21  กุมภาพันธ์ 2565 (DOWNLOAD)    

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (Download)

กรมควบคุมโรค เตือนระวังการนำเห็ดป่ามาปรุงอาหาร อาจเป็น “เห็ดพิษ” เสี่ยงเสียชีวิตได้ “เห็ด ไม่รู้จัก ไม่แน่ใจ ไม่เก็บ ไม่กิน”

      กรมควบคุมโรค เตือนระวังการนำเห็ดป่ามาปรุงอาหาร อาจเป็น “เห็ดพิษ” เสี่ยงเสียชีวิตได้ “เห็ด ไม่รู้จัก ไม่แน่ใจ ไม่เก็บ ไม่กิน”           กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนให้ระวังการเก็บเห็ดป่ามาปรุงอาหาร เนื่องจากเห็ดที่ขึ้นในป่ามีลักษณะคล้ายกันจนบางครั้งไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นเห็ดที่กินได้ หรือเห็ดพิษ และเมื่อกินเห็ดพิษเข้าไปจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน และอาจเสียชีวิตได้ หากไม่รู้จัก ไม่แน่ใจ หรือสงสัยว่าเป็นเห็ดพิษไม่ควรนำมาปรุงอาหาร           วันนี้ (21 กันยายน 2565)…
Readmore

‘ดร.สาธิต’ หนุนสถานศึกษาร่วมโครงการ ‘ก้าวท้าใจ’ หวังเด็กวัยเรียน วัยรุ่น มีสุขภาพแข็งแรง

      ‘ดร.สาธิต’ หนุนสถานศึกษาร่วมโครงการ ‘ก้าวท้าใจ’ หวังเด็กวัยเรียน วัยรุ่น มีสุขภาพแข็งแรง             วันนี้ (12 กันยายน 2565) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ก้าวท้าใจในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมี นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ได้แก่ จังหวัดระยอง เขตสุขภาพที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต…

แพทย์ผิวหนัง ให้ความรู้โรคติดเชื้อแบคทีเรียทางผิวหนัง

      แพทย์ผิวหนัง ให้ความรู้โรคติดเชื้อแบคทีเรียทางผิวหนัง กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง  ให้ความรู้โรคติดเชื้อแบคทีเรียทางผิวหนัง ที่พบบ่อย ตามความลึก และตำแหน่งของการอักเสบ พร้อมอธิบายถึงสาเหตุ  และการดูแลรักษา ป้องกัน หมั่นสังเกตผิวหนังตนเองอยู่เสมอ หากมีอาการผิดปกติ แนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการวินิจฉัยรักษาที่ถูกต้อง    นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์  เปิดเผยว่าผิวหนังของคนเราจัดเป็นด่านแรกที่จะทำหน้าที่ป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคต่าง ๆ เมื่อใดที่มีปัจจัยให้ผิวหนังของเราอ่อนแอลง หรือ ความสมดุลของเชื้อประจำถิ่น (normal skin microbiota) เสียไป จะทำให้เชื้อโรคสามารถผ่านเข้าสู่ผิวหนัง…

กรมอนามัย ย้ำ กินเห็ดป่าช่วงหน้าฝน ไม่ระวังเสี่ยงเจอเห็ดพิษ

      กรมอนามัย ย้ำ กินเห็ดป่าช่วงหน้าฝน ไม่ระวังเสี่ยงเจอเห็ดพิษ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำกินเห็ดป่าช่วงหน้าฝน เน้นกินเห็ดที่คุ้นเคย ได้คุณค่าทางโภชนาการ หลีกเลี่ยงเก็บ ซื้อ กินเห็ดที่ไม่รู้จัก อาจมีพิษอันตรายถึงชีวิต พร้อมวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น                 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนของทุกปีจะเป็นฤดูกาลเก็บเห็ดป่า…

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ที่ พจ.0033.002/8405 เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

พรบ_ข้อมูลข่าวสารของราชการ 23 สิงหาคม 2565
      หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ที่ พจ.0033.002/8405 เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ( DOWNLOAD เอกสาร )
Readmore

การคุ้มครองจริยธรรม

การคุ้มครองจริยธรรม 1. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ► แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ► ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ► คู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่…
Readmore

จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560

        จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560

การขับเคลื่อน โรงพยาบาลคุณภาพสู่โรงพยาบาลคุณธรรม จากระยะที่ 1 กำลังย้ายเข้าสู่ ระยะที่ 2

    การขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณภาพสู่โรงพยาบาลคุณธรรมจากระยะที่ 1 กำลังย้ายเข้าสู่ ระยะที่ 2             เข้าใจตัวตน (ทบทวนตัวเอง) 1.ประทับใจอะไร ?   - การพัฒนากรอบความคิดแบบไร้ขีดจำกัด 2.รู้สึกอย่างไร ?   - เกิดแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนงานต่อไป 3.เรียนรู้อะไร?   - กระบวนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 4.นำไปใช้อย่างไร   - นำกระบวนการประยุกต์ใช้ความรู้ไปขยายผลกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 5.วันนี้ได้คุณธรรมอะไร   - การแบ่งปันความรู้ ....................................................................... กระบวนการทำงานของระเบิดสีขาว  …

วิดิทัศน์ รพ.คุณธรรม

{youtube}LdN3LtJhN9M{/youtube} เรื่องเล่าดีเด่นระดับประเทศ การขับเคลื่อนองค์กรแห่งคุณธรรมนำสุขสูประชาชน โดย นพ.เพียรศักดิ์ แซ่หว่องกุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ รพ. สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 8 กรกฎาคม 2599 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิลาลงกรณ {youtube}RZeFwz946Go{/youtube} พิจิตร องคมนตรี มอบธงสัญลักษณ์ของคุณธรรม ผวจ พิจิตร {youtube}PfdF1NTGIfE{/youtube} สมัชชาคุณธรรมพิจิตรครั้งที่1สมัชชาคุณธรรมพิจิตรครั้งที่ 1…

กรมอนามัย แนะ วิธีกำจัดเชื้อราบนผ้าห่ม ที่นอนให้สะอาด ลดเสี่ยงโรค สร้างสุขอนามัยที่ดี

      กรมอนามัย แนะ วิธีกำจัดเชื้อราบนผ้าห่ม ที่นอนให้สะอาด ลดเสี่ยงโรค สร้างสุขอนามัยที่ดี            กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะกำจัดเชื้อราบนผ้าห่ม ที่นอน ให้สะอาดอย่างถูกวิธี ช่วยลดเสี่ยงโรค และสร้างสุขอนามัยที่ดีภายในบ้าน      นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีที่การนำเสนอข่าวจากเพจ 3PlusNews เกี่ยวกับเห็ดราขึ้นที่ผ้าห่มและในที่นอนนั้น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเชื้อราคือความอับชื้นที่สะสมอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของบ้าน โดยจะพบร่องรอยของเชื้อราได้ตามเฟอร์นิเจอร์เครื่องนอน ตู้เสื้อผ้า และพื้นที่ที่มีรูรั่วหรือรอยแตกของบ้านที่มีน้ำซึมและน้ำรั่วไหลเข้าภายในบ้าน…
Readmore

แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง

    แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชี้ 4 แนวทางปฎิบัติ หากพบการติดเชื้อในครอบครัว พร้อมแนะผู้ดูแล  เด็กเล็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ชวนเด็กพูดคุยคลายกังวล จัดให้มีการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวสม่ำเสมอ ควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้พบเด็กและครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากขึ้น คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ 4 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 กรณีเด็กเป็นผู้ติดเชื้อและผู้ปกครองเป็นผู้ติดเชื้อ ให้เข้ารับการรักษา…

กรมวิทย์ฯ แนะแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบพกพา เพื่อความปลอดภัยด้านรังสี ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19

    กรมวิทย์ฯ แนะแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบพกพา เพื่อความปลอดภัยด้านรังสี ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19    นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดบริการรักษาพยาบาลนอกโรงพยาบาล เช่น จัดตั้งโรงพยาบาลภาคสนาม ทำให้ความต้องการใช้เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบพกพาประกอบการดำเนินการเพิ่มมากขึ้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลมาตรฐานของเครื่องเอกซเรย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบพกพาที่นำมาใช้วินิจฉัยผู้ป่วยนั้น ต้องคำนึงถึงลำรังสีและระยะโฟกัสถึงผิวผู้ป่วย จะมีผลกับคุณภาพของภาพถ่ายทางรังสี ซึ่งเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบพกพาอาจจะมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถกำหนดขอบเขตอวัยวะที่ต้องการถ่ายภาพรังสีและขนาดลำรังสีได้ นอกจากนั้นการเคลื่อนไหวจากการถ่ายภาพของเจ้าหน้าที่ อาจส่งผลให้ภาพถ่ายทางรังสีไม่ชัดเจน เกิดการถ่ายภาพซ้ำ ทำให้ส่วนอื่นของร่างกายอาจได้รับรังสี…

แพทย์ผิวหนังเตือนมาส์กหน้าโดยใช้เลือดประจำเดือนเสี่ยงติดเชื้อ

    แพทย์ผิวหนังเตือนมาส์กหน้าโดยใช้เลือดประจำเดือนเสี่ยงติดเชื้อ           กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง  เตือนมาส์กหน้าโดยใช้เลือดประจำเดือนเสี่ยงติดเชื้อ ซึ่งเชื้อโรคที่สามารถปนเปื้อนได้มีตั้งแต่เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อปรสิตต่างๆ รวมถึงเชื้อไวรัส ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย พร้อมแนะวิธีการดูแลผิวพรรณที่ถูกวิธี           นายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์  อธิบดีกรมการแพทย์  เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวเผยแพร่ว่า ผู้หญิงสาวรายหนึ่งจากสหรัฐอเมริกาออกมาแชร์สูตร “มาส์กเลือดพระจันทร์” ซึ่งเป็นการมาส์กหน้าโดยใช้เลือดประจำเดือนของตัวเองโดยอ้างว่าทำให้หน้าเนียนนุ่ม ดูอ่อนกว่าวัย กรณีนี้ขอเรียนว่า…

Anti corruption

anticorruption_001.webp
anticorruption_001.webp
anticorruption_002.webp
anticorruption_002.webp
anticorruption_003.webp
anticorruption_003.webp
anticorruption_004.webp
anticorruption_004.webp
anticorruption_006.webp
anticorruption_006.webp
anticorruption_007.webp
anticorruption_007.webp
moph_zero.webp
moph_zero.webp
moph_zero_tolorance_2565.webp
moph_zero_tolorance_2565.webp
moph_anti_corrupt.webp
moph_anti_corrupt.webp
previous arrow
next arrow

จุดบริการสถานพยาบาล

LEPTO.webp
LEPTO.webp
DHF.webp
DHF.webp
1667 hotline kuun.webp
1667 hotline kuun.webp
mask_not_covid.webp
mask_not_covid.webp
previous arrow
next arrow
LEPTO.webp
DHF.webp
1667 hotline kuun.webp
mask_not_covid.webp
previous arrow
next arrow
Shadow

สถิติผู้รับบริการ

สถานะการณ์โรคโควิด-19 (กรมควบคุมโรค)

รวมพลังลดรายจ่ายด้วยการใช้น้ำ-ไฟฟ้าอย่างประหยัด

green_office.webp
green_office.webp
Save_Energy_00100.webp
Save_Energy_00100.webp
Save_Energy_00101.webp
Save_Energy_00101.webp
Save_Energy_00102.webp
Save_Energy_00102.webp
previous arrow
next arrow

ข้าราชการควรรู้

OFC.webp
OFC.webp
Digital_Pension_0001.webp
Digital_Pension_0001.webp
Digital_Pension_0002.webp
Digital_Pension_0002.webp
Digital_Pension_0003.webp
Digital_Pension_0003.webp
01042565.webp
01042565.webp
GPF_2565.webp
GPF_2565.webp
GPF01.webp
GPF01.webp
GPF02.webp
GPF02.webp
ofc_expire.webp
ofc_expire.webp
ofc02.webp
ofc02.webp
previous arrow
next arrow

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เมนูสมาชิก

Log-in

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

สถิติการใช้งาน

Today 28

Yesterday 37

Week 181

Month 695

All 6145

Currently are 10 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions