776258.jpeg
776258.jpeg
bmnhos_front.webp
bmnhos_front.webp
bmnhos_opd.webp
bmnhos_opd.webp
bmnhos_new_building.webp
bmnhos_new_building.webp
bmnhos-into00-Edit.webp
bmnhos-into00-Edit.webp
previous arrow
next arrow
Policy_phichit_2566.jpeg
Policy_phichit_2566.jpeg
2022123100052.jpeg
2022123100052.jpeg
20230420000111260_1126033.jpeg
20230420000111260_1126033.jpeg
traffy_pch.png
traffy_pch.png
Endemic disease.webp
Endemic disease.webp
Far_Away.webp
Far_Away.webp
HandWash.webp
HandWash.webp
eldergy_covid_1.webp
eldergy_covid_1.webp
Coronavirus vaccine reduces deaths in elderly by 41 times.webp
Coronavirus vaccine reduces deaths in elderly by 41 times.webp
no share.webp
no share.webp
ss19.webp
ss19.webp
previous arrow
next arrow
Policy_phichit_2566.jpeg
2022123100052.jpeg
20230420000111260_1126033.jpeg
traffy_pch.png
Endemic disease.webp
Far_Away.webp
HandWash.webp
eldergy_covid_1.webp
Coronavirus vaccine reduces deaths in elderly by 41 times.webp
no share.webp
ss19.webp
previous arrow
next arrow

ข่าวสาธารณสุข

Initial-management-of-hemorrhagic-shock

Initial management of hemorrhagic shock ABCDE: (ดูเรื่อง Trauma initial management) ได้แก่Patent airway, oxygen supplement (keep > 95%)Stop bleeding (direct pressure, tourniquet, pelvic binder) [จัดลำดับความสำคัญมาก่อนการคำนวณให้ IVF]ประเมิน GCS (cerebral perfusion)Completely undress +…
Readmore

Management for dentoalveolar injury

Management for dentoalveolar injury ฟันน้ำนม  ทุกกรณี ให้ระวังเรื่องการรับประทานอาหารไม่ให้กระทบกับฟันที่เกิดอุบัติเหตุ และทำความสะอาดด้วยแปรงขนอ่อนหรือสำลีชุบน้ำยาบ้วนปาก 0.1%-0.2% Chlorhexidine gluconate บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 1 สัปดาห์  - Root fracture ถ้าส่วน coronal เคลื่อนตำแหน่งหรือขยับไม่มาก ให้ปล่อยชิ้นส่วนนั้นไว้ให้กลับเข้าที่ได้เอง  - alveolar fracture ถ้ารอยหักอยู่บริเวณใกล้ปลายราก อาจจะเกิดหนองหรือรอยโรคปลายรากที่สามารถมองเห็นได้ในภาพถ่ายรังสี  -…

ประชุมวิชาการ Health Service Moving Together in the next normal

ประชุมวิชาการ Health Service Moving Together in the next normal วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 จัดโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ณ โรงแรมเดอะมันตรินี จังหวัดเชียงรายบริการการพยาบาล 

ประกาศยกเลิก การประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ประกาศยกเลิก การประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DOWNLOAD)  
Readmore

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 25  กุมภาพันธ์ 2565  ถึงวันที่  7  มีนาคม   2565 และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่   8  มีนาคม  2565 …

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  ถึง 21  กุมภาพันธ์ 2565 (DOWNLOAD)    

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (Download)

กรมอนามัย แนะ กินเมนูเจปรุงประกอบจากธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง ได้โปรตีนครบ

      กรมอนามัย แนะ กินเมนูเจปรุงประกอบจากธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง ได้โปรตีนครบ           กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ 4 วิธีเลือกซื้ออาหารเจที่ปลอดภัย เน้นเมนูปรุงประกอบจาก ธัญพืช และถั่วเมล็ดแห้ง หลากหลายชนิด จะได้โปรตีนครบคุณค่าทางโภชนาการ        นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลกินเจ ประชาชนที่ไม่มีเวลาปรุงประกอบอาหารเจกินเอง มักนิยมเลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภคจากร้านที่จำหน่ายอาหารเจ การเลือกซื้ออาหารเจจากแหล่งหรือร้านที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจพบการปลอมปนของเนื้อสัตว์ในอาหารเจได้ โดยเฉพาะกลุ่มอาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์ที่เคยมีการตรวจพบ DNA…
Readmore

กรมการแพทย์เตือน ฟันผุ ปริทันต์อักเสบ ควรรีบรักษา ทิ้งไว้เสี่ยงติดเชื้ออวัยวะสำคัญ อันตรายถึงชีวิต

      กรมการแพทย์เตือน ฟันผุ ปริทันต์อักเสบ ควรรีบรักษา ทิ้งไว้เสี่ยงติดเชื้ออวัยวะสำคัญ อันตรายถึงชีวิต กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรมเตือน ปล่อยให้ฟันผุหรือเป็นโรคปริทันต์อักเสบไม่ไปรับการรักษา อาจติดเชื้อรุนแรง อักเสบ เป็นหนอง ส่งผลกระทบต่ออวัยวะสำคัญ เช่น ใบหน้า โพรงไซนัส ลำคอ สมอง หรือเสี่ยงลุกลามไปยังระบบทางเดินหายใจ ปอด  นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีรายงานข่าวพบผู้ป่วยฟันผุ เชื้อทะลุโพรง   ประสาทฟันจนถึงปลายรากฟัน…

สธ.พร้อมถ่ายโอน รพ.สต. 3,264 แห่งตามมติ ครม. ตั้งคณะทำงานติดตามใกล้ชิด ยันไม่กระทบการดูแลประชาชน

      สธ.พร้อมถ่ายโอน รพ.สต. 3,264 แห่งตามมติ ครม. ตั้งคณะทำงานติดตามใกล้ชิด ยันไม่กระทบการดูแลประชาชน         รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจงมีการเตรียมความพร้อมถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. 3,264 แห่ง บุคลากรรวม 21,829 คน ไปยัง อบจ. ตามมติ ครม. พร้อมตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินการถ่ายโอนทั้งบุคลากร ทรัพย์สิน และภารกิจการบริการ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นช่วงเปลี่ยนผ่าน…

กรมควบคุมโรค แนะนำเลี่ยงอาหารรสจัด ลดหวาน มัน เค็ม ตลอดในช่วงเทศกาลถือศีล กินเจ ตามวิถีใหม่ อิ่มบุญ อิ่มใจ สุขภาพดี

      กรมควบคุมโรค แนะนำเลี่ยงอาหารรสจัด ลดหวาน มัน เค็ม ตลอดในช่วงเทศกาลถือศีล กินเจ ตามวิถีใหม่ อิ่มบุญ อิ่มใจ สุขภาพดี           กรมควบคุมโรค ชวนคนไทยหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม ในช่วงเทศกาลถือศีล กินเจ เน้นทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ รับประทานโปรตีนทดแทนจากถั่ว…

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ที่ พจ.0033.002/8405 เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

พรบ_ข้อมูลข่าวสารของราชการ 23 สิงหาคม 2565
      หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ที่ พจ.0033.002/8405 เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ( DOWNLOAD เอกสาร )
Readmore

การคุ้มครองจริยธรรม

การคุ้มครองจริยธรรม 1. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ► แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ► ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ► คู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่…
Readmore

จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560

        จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560

การขับเคลื่อน โรงพยาบาลคุณภาพสู่โรงพยาบาลคุณธรรม จากระยะที่ 1 กำลังย้ายเข้าสู่ ระยะที่ 2

    การขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณภาพสู่โรงพยาบาลคุณธรรมจากระยะที่ 1 กำลังย้ายเข้าสู่ ระยะที่ 2             เข้าใจตัวตน (ทบทวนตัวเอง) 1.ประทับใจอะไร ?   - การพัฒนากรอบความคิดแบบไร้ขีดจำกัด 2.รู้สึกอย่างไร ?   - เกิดแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนงานต่อไป 3.เรียนรู้อะไร?   - กระบวนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 4.นำไปใช้อย่างไร   - นำกระบวนการประยุกต์ใช้ความรู้ไปขยายผลกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 5.วันนี้ได้คุณธรรมอะไร   - การแบ่งปันความรู้ ....................................................................... กระบวนการทำงานของระเบิดสีขาว  …

วิดิทัศน์ รพ.คุณธรรม

{youtube}LdN3LtJhN9M{/youtube} เรื่องเล่าดีเด่นระดับประเทศ การขับเคลื่อนองค์กรแห่งคุณธรรมนำสุขสูประชาชน โดย นพ.เพียรศักดิ์ แซ่หว่องกุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ รพ. สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 8 กรกฎาคม 2599 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิลาลงกรณ {youtube}RZeFwz946Go{/youtube} พิจิตร องคมนตรี มอบธงสัญลักษณ์ของคุณธรรม ผวจ พิจิตร {youtube}PfdF1NTGIfE{/youtube} สมัชชาคุณธรรมพิจิตรครั้งที่1สมัชชาคุณธรรมพิจิตรครั้งที่ 1…

กรมอนามัย แนะ วิธีกำจัดเชื้อราบนผ้าห่ม ที่นอนให้สะอาด ลดเสี่ยงโรค สร้างสุขอนามัยที่ดี

      กรมอนามัย แนะ วิธีกำจัดเชื้อราบนผ้าห่ม ที่นอนให้สะอาด ลดเสี่ยงโรค สร้างสุขอนามัยที่ดี            กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะกำจัดเชื้อราบนผ้าห่ม ที่นอน ให้สะอาดอย่างถูกวิธี ช่วยลดเสี่ยงโรค และสร้างสุขอนามัยที่ดีภายในบ้าน      นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีที่การนำเสนอข่าวจากเพจ 3PlusNews เกี่ยวกับเห็ดราขึ้นที่ผ้าห่มและในที่นอนนั้น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเชื้อราคือความอับชื้นที่สะสมอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของบ้าน โดยจะพบร่องรอยของเชื้อราได้ตามเฟอร์นิเจอร์เครื่องนอน ตู้เสื้อผ้า และพื้นที่ที่มีรูรั่วหรือรอยแตกของบ้านที่มีน้ำซึมและน้ำรั่วไหลเข้าภายในบ้าน…
Readmore

แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง

    แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชี้ 4 แนวทางปฎิบัติ หากพบการติดเชื้อในครอบครัว พร้อมแนะผู้ดูแล  เด็กเล็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ชวนเด็กพูดคุยคลายกังวล จัดให้มีการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวสม่ำเสมอ ควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้พบเด็กและครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากขึ้น คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ 4 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 กรณีเด็กเป็นผู้ติดเชื้อและผู้ปกครองเป็นผู้ติดเชื้อ ให้เข้ารับการรักษา…

กรมวิทย์ฯ แนะแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบพกพา เพื่อความปลอดภัยด้านรังสี ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19

    กรมวิทย์ฯ แนะแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบพกพา เพื่อความปลอดภัยด้านรังสี ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19    นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดบริการรักษาพยาบาลนอกโรงพยาบาล เช่น จัดตั้งโรงพยาบาลภาคสนาม ทำให้ความต้องการใช้เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบพกพาประกอบการดำเนินการเพิ่มมากขึ้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลมาตรฐานของเครื่องเอกซเรย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบพกพาที่นำมาใช้วินิจฉัยผู้ป่วยนั้น ต้องคำนึงถึงลำรังสีและระยะโฟกัสถึงผิวผู้ป่วย จะมีผลกับคุณภาพของภาพถ่ายทางรังสี ซึ่งเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบพกพาอาจจะมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถกำหนดขอบเขตอวัยวะที่ต้องการถ่ายภาพรังสีและขนาดลำรังสีได้ นอกจากนั้นการเคลื่อนไหวจากการถ่ายภาพของเจ้าหน้าที่ อาจส่งผลให้ภาพถ่ายทางรังสีไม่ชัดเจน เกิดการถ่ายภาพซ้ำ ทำให้ส่วนอื่นของร่างกายอาจได้รับรังสี…

แพทย์ผิวหนังเตือนมาส์กหน้าโดยใช้เลือดประจำเดือนเสี่ยงติดเชื้อ

    แพทย์ผิวหนังเตือนมาส์กหน้าโดยใช้เลือดประจำเดือนเสี่ยงติดเชื้อ           กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง  เตือนมาส์กหน้าโดยใช้เลือดประจำเดือนเสี่ยงติดเชื้อ ซึ่งเชื้อโรคที่สามารถปนเปื้อนได้มีตั้งแต่เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อปรสิตต่างๆ รวมถึงเชื้อไวรัส ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย พร้อมแนะวิธีการดูแลผิวพรรณที่ถูกวิธี           นายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์  อธิบดีกรมการแพทย์  เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวเผยแพร่ว่า ผู้หญิงสาวรายหนึ่งจากสหรัฐอเมริกาออกมาแชร์สูตร “มาส์กเลือดพระจันทร์” ซึ่งเป็นการมาส์กหน้าโดยใช้เลือดประจำเดือนของตัวเองโดยอ้างว่าทำให้หน้าเนียนนุ่ม ดูอ่อนกว่าวัย กรณีนี้ขอเรียนว่า…

Anti corruption

2022-12-20_09-56-53.png
2022-12-20_09-56-53.png
anticorruption_002.webp
anticorruption_002.webp
anticorruption_003.webp
anticorruption_003.webp
anticorruption_004.webp
anticorruption_004.webp
anticorruption_006.webp
anticorruption_006.webp
anticorruption_007.webp
anticorruption_007.webp
moph_zero.webp
moph_zero.webp
moph_zero_tolorance_2565.webp
moph_zero_tolorance_2565.webp
moph_anti_corrupt.webp
moph_anti_corrupt.webp
previous arrow
next arrow

จุดบริการสถานพยาบาล

dent_oapp.png
dent_oapp.png
S__24215557.jpeg
S__24215557.jpeg
LEPTO.jpg
LEPTO.jpg
DHF.webp
DHF.webp
old age falls.webp
old age falls.webp
previous arrow
next arrow
dent_oapp.png
S__24215557.jpeg
LEPTO.jpg
DHF.webp
old age falls.webp
previous arrow
next arrow
Shadow

สถิติผู้รับบริการ

สถานะการณ์โรคโควิด-19 (กรมควบคุมโรค)

รวมพลังลดรายจ่ายด้วยการใช้น้ำ-ไฟฟ้าอย่างประหยัด

green_office.webp
green_office.webp
Save_Energy_00100.webp
Save_Energy_00100.webp
Save_Energy_00101.webp
Save_Energy_00101.webp
Save_Energy_00102.webp
Save_Energy_00102.webp
previous arrow
next arrow

ข้าราชการควรรู้

OFC.webp
OFC.webp
Digital_Pension_0001.webp
Digital_Pension_0001.webp
Digital_Pension_0002.webp
Digital_Pension_0002.webp
Digital_Pension_0003.webp
Digital_Pension_0003.webp
01042565.webp
01042565.webp
GPF_2565.webp
GPF_2565.webp
GPF01.webp
GPF01.webp
GPF02.webp
GPF02.webp
ofc_expire.webp
ofc_expire.webp
ofc02.webp
ofc02.webp
previous arrow
next arrow

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เมนูสมาชิก

Log-in

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

สถิติการใช้งาน

Today 33

Yesterday 42

Week 250

Month 2706

All 33390

Currently are 14 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions