เพลง  นาคราชรวมใจ

 

Intro  G  Bm  C  D7  G /D/ G

           G         Bm         C          D7           G / Bm       C               Am      D7

โรงพยาบาลบางมูลนากนั้นมีที่มา  ให้พ่อแม่พี่น้องเข้ามารักษาเปิดมากว่า  30 ปี

           G        Bm          C          D7           G / Bm              Em / Bm

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพแห่งแรกของจังหวัด  ผู้บุกเบิกถากถางคือท่านปลัด 

                     C                        D7

ท่านณรงค์  ปลัดคนดีของไทย

      G                              Bm                      C              Bm          C              D7

*  มาพวกเรามา  มาเถิดหนาพวกพ้องน้องพี่  ช่วยกันทำงานส่งสิ่งมอบที่ดี  ประชาชีจะได้สุขใจ

      G                                Bm                     C         Bm              C        D7 / G / D

**  มาพวกเรามา  มาเถิดหนานาคราชเร็วรี่ ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคมากมี  เพื่อวันนี้และวันต่อไป

           G          Bm          C                    D7          G / Bm       Em / Bm

โรงพยาบาลบางมูลนากนั้นงานหนักหนา  เจ้าหน้าที่ทุกท่านสุภาพเกินกว่า

          C              D7/G/D

  เช้าขึ้นมาเราสวัสดีกัน

Intro  G  Bm  C  D7  G   Bm  C   D7   G/Bm   Em/Bm  C  D7  G  D

                        ซ้ำ  * , **

     G          Bm          C              D7       

ไปเดินต่อไป   นาคราชรุดไปอย่ารอรี 

               G / Bm           Em / Bm      C      D7     G

ไปให้สุดปลายทาง   ปณิธานที่มีจงโชคดีและประสบชัย

                G / Bm          Em / Bm      C      D7     G

ไปให้สุดปลายทาง  ปลายฝันที่มีต่อแต่นี้จงดีตลอดไป

            C      D7       G

ต่อแต่นี้จงเดินก้าวไกล

...........................................................................................................

ผู้ประพันธ์คำร้อง ทำนอง : นาย รุ่งพันธุ์ กลมดวง    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน : นส.ยุพดี จันทร์แช่ม       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
                                    : นายพงศ์วิทย์ สนองบุญ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์