รูปภาพโรงพยาบาล

 

 

LOGO กระทรวงสาธารณสุข

moph logo

DOWNLOAD

 

LOGO โรงพยาบาลบางมูลนาก

bmnhoslogo

DOWNLOAD

 

ป้ายชื่อโรงพยาบาล ณ รั้วโรงพยาบาลด้านหน้า

bmnhos front

DOWNLOAD

 อาคารผู้ป่วยนอก (ห้องแลป , คลินิคโรคไม่ติดต่อ)

bmnhos opd

DOWNLOAD

อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (ห้องตรวจโรค ,ห้องจ่ายยา) และอาคารอุบัติเหตุ

bmnhos into00 Edit

DOWNLOAD

 

อาคารอุบัติเหตุ

bmnhoswall1662

DOWNLOAD

 

อาคารอุบัติเหตุ พระอาทิตย์ตก

bmnhos evening

DOWNLOAD