เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

 

 

 

นโยบายผู้บริหาร

 

Executive policy

© 2022 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการพัฒนา.