เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

 

 

 

สรุป Moral Forum ครั้งที่ 1

วันที่ 6 มิ.ย. 2562

pict moral

 

 

 

© 2022 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการพัฒนา.