123

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการดำเนินงานอำเภอคุณธรรม
ระหว่าง อำเภอบางมูลนาก กับ ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางมูลนาก

mou 01

mou 02

mou 03

mou 04

mou 05

mou 06

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการโรงพยาบาลบางมูลนาก "สู่โรงพยาบาลคุณธรรม"

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์

mou1

mou2

mou3

mou4

mou5