เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

ปฏิบัติธรรม ณ วัดผาแก้ว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

watphakaew 0001

watphakaew 0002

watphakaew 0003

watphakaew 0004

watphakaew 0005

watphakaew 0006

watphakaew 0007

watphakaew 0008

watphakaew 0009

watphakaew 0011

watphakaew 0012

watphakaew 0013

watphakaew 0014

© 2022 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการพัฒนา.