ปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าสุคะโต อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ

(การปฏิบัติธรรม แนวทางการเจริญสติ แบบหลวงพ่อเทียน)

1 11111 n

1 11112 n

1 11113 n

1 11114 n

1 11115 n

สถานที่ปฏิบัติเดินจงกรม กลางแจ้ง

1 11116 n