เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
bmnhos_opd.jpg
bmnhos_opd.jpg
bmnhos_front.png
bmnhos_front.png
bmnhos_new_building.jpg
bmnhos_new_building.jpg
bmnhos into00-Edit.jpg
bmnhos into00-Edit.jpg
previous arrow
next arrow

สถิติผู้รับบริการ

โคโรน่าไวรัส(covid-19)

off mask 01 july 65.jpg
off mask 01 july 65.jpg
Long_COVID_symptom_00001.jpg
Long_COVID_symptom_00001.jpg
Long_COVID_symptom_00002.jpg
Long_COVID_symptom_00002.jpg
Beware of severe symptoms HI.jpeg
Beware of severe symptoms HI.jpeg
ssj_phichit_stop_covid.jpeg
ssj_phichit_stop_covid.jpeg
area_covid.jpg
area_covid.jpg
eldergy_covid.jpg
eldergy_covid.jpg
eldergy_covid_1.jpg
eldergy_covid_1.jpg
Phichit_24012565.JPG
Phichit_24012565.JPG
TEST and GO_th02_n.jpg
TEST and GO_th02_n.jpg
TEST and GO_en01_n.jpg
TEST and GO_en01_n.jpg
covid_alarm_stage_4.jpg
covid_alarm_stage_4.jpg
update_vaccine_covid.jpg
update_vaccine_covid.jpg
Endemic disease.jpg
Endemic disease.jpg
VUCA_Covid.jpeg
VUCA_Covid.jpeg
Thank_100 million dose vaccine.jpg
Thank_100 million dose vaccine.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
previous arrow
next arrow
off mask 01 july 65.jpg
Long_COVID_symptom_00001.jpg
Long_COVID_symptom_00002.jpg
Beware of severe symptoms HI.jpeg
ssj_phichit_stop_covid.jpeg
area_covid.jpg
eldergy_covid.jpg
eldergy_covid_1.jpg
Phichit_24012565.JPG
TEST and GO_th02_n.jpg
TEST and GO_en01_n.jpg
covid_alarm_stage_4.jpg
update_vaccine_covid.jpg
Endemic disease.jpg
VUCA_Covid.jpeg
Thank_100 million dose vaccine.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
previous arrow
next arrow
1667 hotline kuun.jpg
1667 hotline kuun.jpg
ATK Positive process.jpeg
ATK Positive process.jpeg
Beware of severe symptoms HI.jpeg
Beware of severe symptoms HI.jpeg
DHF.jpg
DHF.jpg
Lung_cancer.jpg
Lung_cancer.jpg
Coronavirus vaccine reduces deaths in elderly by 41 times.jpg
Coronavirus vaccine reduces deaths in elderly by 41 times.jpg
HeatStroke.jpg
HeatStroke.jpg
Phichit_24012565.JPG
Phichit_24012565.JPG
eldergy_covid.jpg
eldergy_covid.jpg
eldergy_covid_1.jpg
eldergy_covid_1.jpg
no gift policy MOPH.jpg
no gift policy MOPH.jpg
moph_zero_tolorance_2565.png
moph_zero_tolorance_2565.png
zero tolerance.jpg
zero tolerance.jpg
mask_not_covid.jpg
mask_not_covid.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
previous arrow
next arrow
1667 hotline kuun.jpg
ATK Positive process.jpeg
Beware of severe symptoms HI.jpeg
DHF.jpg
Lung_cancer.jpg
Coronavirus vaccine reduces deaths in elderly by 41 times.jpg
HeatStroke.jpg
Phichit_24012565.JPG
eldergy_covid.jpg
eldergy_covid_1.jpg
no gift policy MOPH.jpg
moph_zero_tolorance_2565.png
zero tolerance.jpg
mask_not_covid.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
previous arrow
next arrow
Shadow

รวมพลังลดรายจ่ายด้วยการใช้น้ำ-ไฟฟ้าอย่างประหยัด

green_office.jpg
green_office.jpg
Save_Energy_00101.png
Save_Energy_00101.png
Save_Energy_00102.png
Save_Energy_00102.png
Save_Energy_00100.png
Save_Energy_00100.png
previous arrow
next arrow

ข้าราชการควรรู้

GPF_2565.jpg
GPF_2565.jpg
01042565.jpg
01042565.jpg
Ethics of civil servants_1.jpg
Ethics of civil servants_1.jpg
Ethics of civil servants_2.jpg
Ethics of civil servants_2.jpg
Ethics of civil servants_3.jpg
Ethics of civil servants_3.jpg
Ethics of civil servants_4.jpg
Ethics of civil servants_4.jpg
Ethics of civil servants_5.jpg
Ethics of civil servants_5.jpg
Ethics of civil servants_6.jpg
Ethics of civil servants_6.jpg
Ethics of civil servants_7.jpg
Ethics of civil servants_7.jpg
previous arrow
next arrow

ข่าวสาธารณสุข

การนวดกระตุ้นการกลืนและการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

      การนวดกระตุ้นการกลืนและการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย   การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ด้านหัตถเวช การนวดไทย สามารถช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้โดยการนวดจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือด ลดอาการปวด เพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยสามารภทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ เช่น การแปรงฟัน การรับประทานอาหารและอาบน้ำด้วยตนเอง ตลอดจน ทำให้ผู้ป่วยสามารถนอนหลับได้ดีขึ้น ภาวะกลืนลำบากในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คือ ภาวะที่มีความผิดปกติในการส่งผ่านอาหารและน้ำจากช่องปาก…
Readmore

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สุขภาพหญิงเพื่อการให้นมบุตรผ่านระบบออนไลน์

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สุขภาพหญิงเพื่อการให้นมบุตรผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 {youtube}kc-9A2i5Tn4{/youtube}

Intermediate care and the role of physical therapists

      ประชุมทางวิชาการผ่านระบบ Zoom Webinar เรื่อง “Intermediate care and the role of physical therapists”  วันที่  13-14 มกราคม 2565 ………………………………………………………………………………………………………………………. การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) ที่มีอาการทางคลินิก ผ่านพ้นภาวะวิกฤติและ                   มีอาการคงที่ แต่ยังคงมีความผิดปกติ ของร่างกายบางส่วนอยู่และมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยทีมสหสาขา วิชาชีพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน…

ประกาศยกเลิก การประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ประกาศยกเลิก การประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DOWNLOAD)  
Readmore

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 25  กุมภาพันธ์ 2565  ถึงวันที่  7  มีนาคม   2565 และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่   8  มีนาคม  2565 …

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  ถึง 21  กุมภาพันธ์ 2565 (DOWNLOAD)    

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (Download)

สธ.ปรับแจ้งเตือนภัย “โควิด” เป็นระดับ 2 ทั่วประเทศให้สอดคล้องสถานการณ์ที่ลดลง

      สธ.ปรับแจ้งเตือนภัย “โควิด” เป็นระดับ 2 ทั่วประเทศให้สอดคล้องสถานการณ์ที่ลดลง           ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยปรับการแจ้งเตือนภัย “โควิด” จากระดับ 3 เป็นระดับ 2 ทั่วประเทศ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดที่ลดลง ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนมากขึ้นหลังเปิดสถานบันเทิง ขณะที่ ศบค.เห็นชอบปรับเป็นพื้นที่สีเขียวทุกจังหวัด ยังแนะนำกลุ่มเสี่ยง 608 และคนรับวัคซีนไม่ครบ งดเข้าสถานบันเทิง เลี่ยงเข้าสถานที่แออัด…
Readmore

ภาวะลองโควิดกับผู้ป่วยโรค NCD

      ภาวะลองโควิดกับผู้ป่วยโรค NCD   แพทย์ รพ.ราชวิถี แนะผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ควรหมั่นสังเกตอาการตนเอง หลังหายจากการติดเชื้อโควิดแล้ว อาจเกิดภาวะลองโควิด ทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆ ลดลง หากมีอาการควรรีบ พบแพทย์ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มีการคาดประมาณว่า 1 ใน 4 ของผู้ป่วยประชากรโลกที่เป็นโรค  NCD มีความเสี่ยงสูงที่จะแพร่ระบาดและมีการติดเชื้อได้ง่ายมากขึ้น  มีข้อมูลว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดแล้ว จะเหลืออาการที่เรียกว่าอาการเรื้อรัง เกิดได้กับหลายระบบในร่างกาย หรือเรียกว่า ลองโควิด (Long Covid)…

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 23/2565 "เตือนเด็กวัยเรียนระวัง 5 โรคที่พบบ่อยในช่วงหน้าฝน"

      กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 23/2565 "เตือนเด็กวัยเรียนระวัง 5 โรคที่พบบ่อยในช่วงหน้าฝน" กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์” ฉบับที่ 23/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 24 (วันที่ 12 – 18 มิ.ย. 65)           “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค พบว่า ในช่วงฤดูฝนของทุกปี โรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก…

ผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว เลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้ปลอดภัยและเหมาะสม

      ผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว เลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้ปลอดภัยและเหมาะสม   กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคทรวงอก เตือนผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวควรเลือกรับประทานอาหารที่มีโซเดียมน้อย เค็มน้อย  หากทานอาหารที่มีโซเดียมมาก เค็มมาก อาจส่งผลให้เกิดภาวะน้ำคั่ง น้ำท่วมปอด  ภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งทำให้อาการที่เป็นอยู่เพิ่มความรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้                   นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โซเดียม คือแร่ธาตุอย่างหนึ่ง  มีหน้าที่หลักในการรักษาสมดุลของน้ำและอิเลคโตรไลท์ (electrolyte) ในร่างกาย ควบคุมระดับความดันโลหิต ร่างกายมีการขับน้ำและแร่ธาตุ รวมถึงโซเดียมได้ 3 ทาง ได้แก่ ปัสสาวะ เหงื่อ…

การคุ้มครองจริยธรรม

การคุ้มครองจริยธรรม 1. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ► แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ► ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ► คู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่…
Readmore

จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560

        จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560

การขับเคลื่อน โรงพยาบาลคุณภาพสู่โรงพยาบาลคุณธรรม จากระยะที่ 1 กำลังย้ายเข้าสู่ ระยะที่ 2

    การขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณภาพสู่โรงพยาบาลคุณธรรมจากระยะที่ 1 กำลังย้ายเข้าสู่ ระยะที่ 2             เข้าใจตัวตน (ทบทวนตัวเอง) 1.ประทับใจอะไร ?   - การพัฒนากรอบความคิดแบบไร้ขีดจำกัด 2.รู้สึกอย่างไร ?   - เกิดแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนงานต่อไป 3.เรียนรู้อะไร?   - กระบวนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 4.นำไปใช้อย่างไร   - นำกระบวนการประยุกต์ใช้ความรู้ไปขยายผลกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 5.วันนี้ได้คุณธรรมอะไร   - การแบ่งปันความรู้ ....................................................................... กระบวนการทำงานของระเบิดสีขาว  …

วิดิทัศน์ รพ.คุณธรรม

{youtube}LdN3LtJhN9M{/youtube} เรื่องเล่าดีเด่นระดับประเทศ การขับเคลื่อนองค์กรแห่งคุณธรรมนำสุขสูประชาชน โดย นพ.เพียรศักดิ์ แซ่หว่องกุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ รพ. สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 8 กรกฎาคม 2599 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิลาลงกรณ {youtube}RZeFwz946Go{/youtube} พิจิตร องคมนตรี มอบธงสัญลักษณ์ของคุณธรรม ผวจ พิจิตร {youtube}PfdF1NTGIfE{/youtube} สมัชชาคุณธรรมพิจิตรครั้งที่1สมัชชาคุณธรรมพิจิตรครั้งที่ 1…

แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง

    แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชี้ 4 แนวทางปฎิบัติ หากพบการติดเชื้อในครอบครัว พร้อมแนะผู้ดูแล  เด็กเล็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ชวนเด็กพูดคุยคลายกังวล จัดให้มีการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวสม่ำเสมอ ควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้พบเด็กและครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากขึ้น คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ 4 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 กรณีเด็กเป็นผู้ติดเชื้อและผู้ปกครองเป็นผู้ติดเชื้อ ให้เข้ารับการรักษา…
Readmore

กรมวิทย์ฯ แนะแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบพกพา เพื่อความปลอดภัยด้านรังสี ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19

    กรมวิทย์ฯ แนะแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบพกพา เพื่อความปลอดภัยด้านรังสี ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19    นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดบริการรักษาพยาบาลนอกโรงพยาบาล เช่น จัดตั้งโรงพยาบาลภาคสนาม ทำให้ความต้องการใช้เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบพกพาประกอบการดำเนินการเพิ่มมากขึ้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลมาตรฐานของเครื่องเอกซเรย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบพกพาที่นำมาใช้วินิจฉัยผู้ป่วยนั้น ต้องคำนึงถึงลำรังสีและระยะโฟกัสถึงผิวผู้ป่วย จะมีผลกับคุณภาพของภาพถ่ายทางรังสี ซึ่งเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบพกพาอาจจะมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถกำหนดขอบเขตอวัยวะที่ต้องการถ่ายภาพรังสีและขนาดลำรังสีได้ นอกจากนั้นการเคลื่อนไหวจากการถ่ายภาพของเจ้าหน้าที่ อาจส่งผลให้ภาพถ่ายทางรังสีไม่ชัดเจน เกิดการถ่ายภาพซ้ำ ทำให้ส่วนอื่นของร่างกายอาจได้รับรังสี…

แพทย์ผิวหนังเตือนมาส์กหน้าโดยใช้เลือดประจำเดือนเสี่ยงติดเชื้อ

    แพทย์ผิวหนังเตือนมาส์กหน้าโดยใช้เลือดประจำเดือนเสี่ยงติดเชื้อ           กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง  เตือนมาส์กหน้าโดยใช้เลือดประจำเดือนเสี่ยงติดเชื้อ ซึ่งเชื้อโรคที่สามารถปนเปื้อนได้มีตั้งแต่เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อปรสิตต่างๆ รวมถึงเชื้อไวรัส ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย พร้อมแนะวิธีการดูแลผิวพรรณที่ถูกวิธี           นายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์  อธิบดีกรมการแพทย์  เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวเผยแพร่ว่า ผู้หญิงสาวรายหนึ่งจากสหรัฐอเมริกาออกมาแชร์สูตร “มาส์กเลือดพระจันทร์” ซึ่งเป็นการมาส์กหน้าโดยใช้เลือดประจำเดือนของตัวเองโดยอ้างว่าทำให้หน้าเนียนนุ่ม ดูอ่อนกว่าวัย กรณีนี้ขอเรียนว่า…

วุ้นตาเสื่อม (มองเห็นจุดดําลอยไปมา)

      วุ้นตาเสื่อม (มองเห็นจุดดําลอยไปมา) วุ้นตาเสื่อม วุ้นตาเสื่อม, วุ้นในตาเสื่อม, น้ำวุ้นตาเสื่อม, น้ำวุ้นลูกตาเสื่อม หรือ น้ำวุ้นลูกตาตกตะกอน (ภาษาอังกฤษ : Vitreous floaters, Eye floaters หรือ Floaters) เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในคนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออย่างเข้าสู่วัยกลางคน ซึ่งจะทำให้มองเห็นเงาดำคล้ายหยากไย่ ยุง ลูกน้ำ หรือแมลง หรือเห็นเป็นจุดเล็ก ๆ เส้น ๆ วง ๆ ลอยไปลอยมาในลูกตาข้างเดียวหรือทั้ง 2 ข้าง และเห็นได้ชัดในที่สว่าง โดยเฉพาะเวลาแหงนมองท้องที่สว่างใส มองไปที่ผนังสีขาว เป็นต้น ทำให้ผู้ป่วยนึกว่ามีหยากไย่อยู่ข้างนอกลูกตา…