เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
bmnhos_opd.jpg
bmnhos_opd.jpg
bmnhos_front.png
bmnhos_front.png
bmnhos_new_building.jpg
bmnhos_new_building.jpg
bmnhos into00-Edit.jpg
bmnhos into00-Edit.jpg
previous arrow
next arrow

สถิติผู้รับบริการ

ข่าวสาธารณสุข

การบริหารจัดการทางการพยาบาลภายใต้การเกิดโรคอุบัติใหม่ : The Modern Nursing management in Emerging infectious Disease (EID)

      “การบริหารจัดการทางการพยาบาลภายใต้การเกิดโรคอุบัติใหม่ The Modern Nursing management in Emerging infectious Disease (EID)” วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2565             โรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious Disease : EID) เป็นโรคที่มีการระบาดเพิ่มมากขึ้นใน   ช่วง 20…
Readmore

รายงานสรุปผลการเรียนรู้หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 35 ปีงบประมาณ 2565

      รายงานสรุปผลการเรียนรู้หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางรุ่นที่ 35 ปีงบประมาณ 2565 ( DOWNLOAD เอกสาร )

การนวดกระตุ้นการกลืนและการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

      การนวดกระตุ้นการกลืนและการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย   การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ด้านหัตถเวช การนวดไทย สามารถช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้โดยการนวดจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือด ลดอาการปวด เพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยสามารภทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ เช่น การแปรงฟัน การรับประทานอาหารและอาบน้ำด้วยตนเอง ตลอดจน ทำให้ผู้ป่วยสามารถนอนหลับได้ดีขึ้น ภาวะกลืนลำบากในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คือ ภาวะที่มีความผิดปกติในการส่งผ่านอาหารและน้ำจากช่องปาก…

ประกาศยกเลิก การประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ประกาศยกเลิก การประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DOWNLOAD)  
Readmore

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 25  กุมภาพันธ์ 2565  ถึงวันที่  7  มีนาคม   2565 และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่   8  มีนาคม  2565 …

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  ถึง 21  กุมภาพันธ์ 2565 (DOWNLOAD)    

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (Download)

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชน“กินเนื้อวัวสดๆ ดิบ ๆ” เสี่ยงโรคพยาธิตัวตืดและอีกหลายโรค

      กรมควบคุมโรค เตือนประชาชน“กินเนื้อวัวสดๆ ดิบ ๆ” เสี่ยงโรคพยาธิตัวตืดและอีกหลายโรค กรมควบคุมโรค เตือนประชาชน“กินเนื้อวัวสดๆ ดิบ ๆ” เสี่ยงโรคพยาธิตัวตืดและอีกหลายโรค          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนรับประทานกินเนื้อวัว ควายสดๆ ดิบ ๆ เสี่ยงโรคพยาธิ เช่น ตืดวัวควาย โรคโปรโตซัวในลำไส้ซาร์โคซิสติส นอกจากนี้มีโรคแบคทีเรียอื่นๆ เช่น โรคแอนแทรกซ์ ซาลโมเนลลา แคมไพโลแบคเตอร์…
Readmore

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 29/2565 "เตือนประชาชนในช่วงฤดูฝน หากมีอาการป่วยหลังกลับจากป่า อาจป่วยเป็นมาลาเรีย ควรรีบพบแพทย์ทันที"

      กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 29/2565 "เตือนประชาชนในช่วงฤดูฝน หากมีอาการป่วยหลังกลับจากป่า อาจป่วยเป็นมาลาเรีย ควรรีบพบแพทย์ทันที" กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์” ฉบับที่ 29/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 30 (วันที่ 24 - 30 ก.ค. 65)           “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในปีนี้ ตั้งแต่วันที่…

กรมอนามัย เตือนเปิบพิสดาร ‘กินชอล์ก’ เสี่ยงอันตราย ลำไส้อุดตัน

      กรมอนามัย เตือนเปิบพิสดาร ‘กินชอล์ก’ เสี่ยงอันตราย ลำไส้อุดตัน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือนกินชอล์กเสี่ยงอันตราย ทำให้ฟันสึกกร่อนหรือฟันผุ การย่อยอาหารลำบาก ท้องผูก และลำไส้อุดตัน ส่วนในกรณีหญิงตั้งครรภ์ หากกินเข้าไปอาจส่งผลต่อพัฒนาการ    ของทารกในครรภ์ ไม่แนะนำให้ทุกวัยเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าว                นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า…

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่สอบสวนผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรที่ จ.ภูเก็ต

      กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่สอบสวนผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรที่ จ.ภูเก็ต           กรมควบคุมโรค ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สอบสวนผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรที่ จ.ภูเก็ต เผยพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรยืนยันที่จังหวัดภูเก็ต เป็นรายแรกของประเทศไทย ขอประชาชนมั่นใจอย่าตื่นตระหนก กระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมในการรับมือโรคฝีดาษวานร ทั้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค คัดกรองและคัดแยกผู้ป่วยได้เร็ว           วันนี้ (21 กรกฎาคม 2565)…

การคุ้มครองจริยธรรม

การคุ้มครองจริยธรรม 1. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ► แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ► ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ► คู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่…
Readmore

จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560

        จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560

การขับเคลื่อน โรงพยาบาลคุณภาพสู่โรงพยาบาลคุณธรรม จากระยะที่ 1 กำลังย้ายเข้าสู่ ระยะที่ 2

    การขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณภาพสู่โรงพยาบาลคุณธรรมจากระยะที่ 1 กำลังย้ายเข้าสู่ ระยะที่ 2             เข้าใจตัวตน (ทบทวนตัวเอง) 1.ประทับใจอะไร ?   - การพัฒนากรอบความคิดแบบไร้ขีดจำกัด 2.รู้สึกอย่างไร ?   - เกิดแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนงานต่อไป 3.เรียนรู้อะไร?   - กระบวนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 4.นำไปใช้อย่างไร   - นำกระบวนการประยุกต์ใช้ความรู้ไปขยายผลกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 5.วันนี้ได้คุณธรรมอะไร   - การแบ่งปันความรู้ ....................................................................... กระบวนการทำงานของระเบิดสีขาว  …

วิดิทัศน์ รพ.คุณธรรม

{youtube}LdN3LtJhN9M{/youtube} เรื่องเล่าดีเด่นระดับประเทศ การขับเคลื่อนองค์กรแห่งคุณธรรมนำสุขสูประชาชน โดย นพ.เพียรศักดิ์ แซ่หว่องกุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ รพ. สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 8 กรกฎาคม 2599 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิลาลงกรณ {youtube}RZeFwz946Go{/youtube} พิจิตร องคมนตรี มอบธงสัญลักษณ์ของคุณธรรม ผวจ พิจิตร {youtube}PfdF1NTGIfE{/youtube} สมัชชาคุณธรรมพิจิตรครั้งที่1สมัชชาคุณธรรมพิจิตรครั้งที่ 1…

กรมอนามัย แนะ วิธีกำจัดเชื้อราบนผ้าห่ม ที่นอนให้สะอาด ลดเสี่ยงโรค สร้างสุขอนามัยที่ดี

      กรมอนามัย แนะ วิธีกำจัดเชื้อราบนผ้าห่ม ที่นอนให้สะอาด ลดเสี่ยงโรค สร้างสุขอนามัยที่ดี            กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะกำจัดเชื้อราบนผ้าห่ม ที่นอน ให้สะอาดอย่างถูกวิธี ช่วยลดเสี่ยงโรค และสร้างสุขอนามัยที่ดีภายในบ้าน      นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีที่การนำเสนอข่าวจากเพจ 3PlusNews เกี่ยวกับเห็ดราขึ้นที่ผ้าห่มและในที่นอนนั้น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเชื้อราคือความอับชื้นที่สะสมอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของบ้าน โดยจะพบร่องรอยของเชื้อราได้ตามเฟอร์นิเจอร์เครื่องนอน ตู้เสื้อผ้า และพื้นที่ที่มีรูรั่วหรือรอยแตกของบ้านที่มีน้ำซึมและน้ำรั่วไหลเข้าภายในบ้าน…
Readmore

แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง

    แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชี้ 4 แนวทางปฎิบัติ หากพบการติดเชื้อในครอบครัว พร้อมแนะผู้ดูแล  เด็กเล็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ชวนเด็กพูดคุยคลายกังวล จัดให้มีการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวสม่ำเสมอ ควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้พบเด็กและครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากขึ้น คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ 4 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 กรณีเด็กเป็นผู้ติดเชื้อและผู้ปกครองเป็นผู้ติดเชื้อ ให้เข้ารับการรักษา…

กรมวิทย์ฯ แนะแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบพกพา เพื่อความปลอดภัยด้านรังสี ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19

    กรมวิทย์ฯ แนะแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบพกพา เพื่อความปลอดภัยด้านรังสี ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19    นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดบริการรักษาพยาบาลนอกโรงพยาบาล เช่น จัดตั้งโรงพยาบาลภาคสนาม ทำให้ความต้องการใช้เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบพกพาประกอบการดำเนินการเพิ่มมากขึ้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลมาตรฐานของเครื่องเอกซเรย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบพกพาที่นำมาใช้วินิจฉัยผู้ป่วยนั้น ต้องคำนึงถึงลำรังสีและระยะโฟกัสถึงผิวผู้ป่วย จะมีผลกับคุณภาพของภาพถ่ายทางรังสี ซึ่งเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบพกพาอาจจะมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถกำหนดขอบเขตอวัยวะที่ต้องการถ่ายภาพรังสีและขนาดลำรังสีได้ นอกจากนั้นการเคลื่อนไหวจากการถ่ายภาพของเจ้าหน้าที่ อาจส่งผลให้ภาพถ่ายทางรังสีไม่ชัดเจน เกิดการถ่ายภาพซ้ำ ทำให้ส่วนอื่นของร่างกายอาจได้รับรังสี…

แพทย์ผิวหนังเตือนมาส์กหน้าโดยใช้เลือดประจำเดือนเสี่ยงติดเชื้อ

    แพทย์ผิวหนังเตือนมาส์กหน้าโดยใช้เลือดประจำเดือนเสี่ยงติดเชื้อ           กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง  เตือนมาส์กหน้าโดยใช้เลือดประจำเดือนเสี่ยงติดเชื้อ ซึ่งเชื้อโรคที่สามารถปนเปื้อนได้มีตั้งแต่เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อปรสิตต่างๆ รวมถึงเชื้อไวรัส ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย พร้อมแนะวิธีการดูแลผิวพรรณที่ถูกวิธี           นายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์  อธิบดีกรมการแพทย์  เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวเผยแพร่ว่า ผู้หญิงสาวรายหนึ่งจากสหรัฐอเมริกาออกมาแชร์สูตร “มาส์กเลือดพระจันทร์” ซึ่งเป็นการมาส์กหน้าโดยใช้เลือดประจำเดือนของตัวเองโดยอ้างว่าทำให้หน้าเนียนนุ่ม ดูอ่อนกว่าวัย กรณีนี้ขอเรียนว่า…
12_august.jpg
12_august.jpg
Infographic Procurement Ethics Criteria vertical.jpg
Infographic Procurement Ethics Criteria vertical.jpg
1667 hotline kuun.jpg
1667 hotline kuun.jpg
ATK Positive process.jpeg
ATK Positive process.jpeg
Beware of severe symptoms HI.jpeg
Beware of severe symptoms HI.jpeg
DHF.jpg
DHF.jpg
Lung_cancer.jpg
Lung_cancer.jpg
Coronavirus vaccine reduces deaths in elderly by 41 times.jpg
Coronavirus vaccine reduces deaths in elderly by 41 times.jpg
HeatStroke.jpg
HeatStroke.jpg
Phichit_24012565.JPG
Phichit_24012565.JPG
eldergy_covid.jpg
eldergy_covid.jpg
eldergy_covid_1.jpg
eldergy_covid_1.jpg
no gift policy MOPH.jpg
no gift policy MOPH.jpg
moph_zero_tolorance_2565.png
moph_zero_tolorance_2565.png
zero tolerance.jpg
zero tolerance.jpg
mask_not_covid.jpg
mask_not_covid.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
previous arrow
next arrow
12_august.jpg
Infographic Procurement Ethics Criteria vertical.jpg
1667 hotline kuun.jpg
ATK Positive process.jpeg
Beware of severe symptoms HI.jpeg
DHF.jpg
Lung_cancer.jpg
Coronavirus vaccine reduces deaths in elderly by 41 times.jpg
HeatStroke.jpg
Phichit_24012565.JPG
eldergy_covid.jpg
eldergy_covid_1.jpg
no gift policy MOPH.jpg
moph_zero_tolorance_2565.png
zero tolerance.jpg
mask_not_covid.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
previous arrow
next arrow
Shadow

รวมพลังลดรายจ่ายด้วยการใช้น้ำ-ไฟฟ้าอย่างประหยัด

green_office.jpg
green_office.jpg
Save_Energy_00101.png
Save_Energy_00101.png
Save_Energy_00102.png
Save_Energy_00102.png
Save_Energy_00100.png
Save_Energy_00100.png
previous arrow
next arrow

Anti corruption

anticorruption_001.jpg
anticorruption_001.jpg
anticorruption_002.jpg
anticorruption_002.jpg
anticorruption_003.jpg
anticorruption_003.jpg
anticorruption_004.jpg
anticorruption_004.jpg
anticorruption_006.png
anticorruption_006.png
anticorruption_007.png
anticorruption_007.png
moph_zero_tolorance_2565.png
moph_zero_tolorance_2565.png
moph_zero.png
moph_zero.png
previous arrow
next arrow

โคโรน่าไวรัส(covid-19)

Long_COVID_symptom_00001.jpg
Long_COVID_symptom_00001.jpg
Long_COVID_symptom_00002.jpg
Long_COVID_symptom_00002.jpg
Beware of severe symptoms HI.jpeg
Beware of severe symptoms HI.jpeg
ssj_phichit_stop_covid.jpeg
ssj_phichit_stop_covid.jpeg
eldergy_covid.jpg
eldergy_covid.jpg
eldergy_covid_1.jpg
eldergy_covid_1.jpg
Phichit_24012565.JPG
Phichit_24012565.JPG
covid_alarm_stage_4.jpg
covid_alarm_stage_4.jpg
update_vaccine_covid.jpg
update_vaccine_covid.jpg
VUCA_Covid.jpeg
VUCA_Covid.jpeg
Thank_100 million dose vaccine.jpg
Thank_100 million dose vaccine.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
previous arrow
next arrow
Long_COVID_symptom_00001.jpg
Long_COVID_symptom_00002.jpg
Beware of severe symptoms HI.jpeg
ssj_phichit_stop_covid.jpeg
eldergy_covid.jpg
eldergy_covid_1.jpg
Phichit_24012565.JPG
covid_alarm_stage_4.jpg
update_vaccine_covid.jpg
VUCA_Covid.jpeg
Thank_100 million dose vaccine.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
previous arrow
next arrow

ข้าราชการควรรู้

Digital_Pension_0001.JPG
Digital_Pension_0001.JPG
Digital_Pension_0002.JPG
Digital_Pension_0002.JPG
Digital_Pension_0003.JPG
Digital_Pension_0003.JPG
GPF_2565.jpg
GPF_2565.jpg
01042565.jpg
01042565.jpg
Ethics of civil servants_1.jpg
Ethics of civil servants_1.jpg
Ethics of civil servants_2.jpg
Ethics of civil servants_2.jpg
Ethics of civil servants_3.jpg
Ethics of civil servants_3.jpg
Ethics of civil servants_4.jpg
Ethics of civil servants_4.jpg
Ethics of civil servants_5.jpg
Ethics of civil servants_5.jpg
Ethics of civil servants_6.jpg
Ethics of civil servants_6.jpg
Ethics of civil servants_7.jpg
Ethics of civil servants_7.jpg
previous arrow
next arrow